Om TALERÄTTSFONDEN

 

Talerättsfonden

stödjer rättsutredningar och åtgärder mot strukturell diskriminering, driver kunskapsbanken och utbildar jurister och andra om mänskliga rättigheter

Talerättsfonden mot diskriminering är en fond avsedd för att samla in medel för finansiering av utredningar där strukturell  diskriminering identifieras och motarbetas. Enskilda personer som utsatts för diskriminering kan på egen hand, eller tillsammans med intresseorganisation, ansöka om medel för att få det rättsligt fastställt om det föreligger diskriminering och göra framställningar om en förändring samt begära kompensation.

 

Varför behövs det en Talerättsfond och en kunskapsbank?

 

Att fastställa rättsligt om diskriminering föreligger innebär ett ekonomiskt åtagande. Kostnader som få personer som utsatts för diskriminering, och få organisationer som arbetar med antidiskriminering, klarar av att ta.

 

Kunskapsbanken  grundades 2008, för utveckling av Kunskapsbanken. 

Kunskapsbanken är en webbportal för internationellt och regionalt juridiskt material om mänskliga rättigheter och tillhandahåller en strukturerad guide till:

Internationell och regional lagstiftning för specifika rättighetsinnehavare

Internationell och regional lagstiftning för specifika rättigheter

Internationella och regionala rättsutlåtanden

Internationella och regionala rättsfall

Tolkning av internationell och regional rätt

Internationella och regionala klagomålsförfaranden

Vägledande litteratur inom mänskliga rättigheter

Internationella och regionala människorättsorganisationer

Experter inom mänskliga rättigheter

Kunskapsbanken syftar till att förbättra tillgången till information om mänskliga rättigheter, och öka kunskapen om de tillgängliga internationella och regionala rättsmedel som finns att tillgå vid en rättighetskränkning. Kunskap om mänskliga rättigheter är nyckeln till upprätthållande och främjande av mänskliga rättigheter.

Internationell och regional rätt tillämpas sällan i nationella domstolar, mycket på grund av kunskapsbrist. Kunskapsbanken. har som mål att främja tillämpning av internationell och regional rätt i nationella rättsliga instanser, och att öka kunskap om de internationella och regionala rättsmedel som individer kan vända sig till när staten saknar effektiva rättsmedel.

 

Apply Human Rights grundades 2008, och är en icke-politisk ideell organisation baserad i Stockholm.

Apply Human Rights är en webbportal för internationellt och regionalt juridiskt material om mänskliga rättigheter och tillhandahåller en strukturerad guide till:

 

Internationell och regional lagstiftning för specifika rättighetsinnehavare

Internationell och regional lagstiftning för specifika rättigheter

Internationella och regionala rättsutlåtanden

Internationella och regionala rättsfall

Tolkning av internationell och regional rätt

Internationella och regionala klagomålsförfaranden

Vägledande litteratur inom mänskliga rättigheter

Internationella och regionala människorättsorganisationer

Experter inom mänskliga rättigheter

 

Apply Human Rights syftar till att förbättra tillgången till information om mänskliga rättigheter, och öka kunskapen om de tillgängliga internationella och regionala rättsmedel som finns att tillgå vid en rättighetskränkning. Kunskap om mänskliga rättigheter är nyckeln till upprätthållande och främjande av mänskliga rättigheter.

Internationell och regional rätt tillämpas sällan i nationella domstolar, mycket på grund av kunskapsbrist. Apply Human Rights har som mål att främja tillämpning av internationell och regional rätt i nationella rättsliga instanser, och att öka kunskap om de internationella och regionala rättsmedel som individer kan vända sig till när staten saknar effektiva rättsmedel.

 

 


 

 

Stadgan

 

Styrelsen

 


 

 

 

Follow apphr on Twitter

 

 

 

 

 

 
 

Nyheter

Bidrag till TALERÄTTSFONDEN

[18 juni 2010]

TALERÄTTSFONDEN

behöver ditt stöd -

Skicka bidrag till konto:

Bankgiro: 5224-2146

Swish: 1231988435

Du kan även donera via PayPal

 

Människorättsnyheter - länkar för dig

[23 oktober 2015]

UN Human Rights

Amnesty International

Human Rights Watch

European court of Human Rights - news

EU Court of Justice- news

International Bar Association

International Commission of Jurists

International Criminal Court

International Court of Justice

Foundation for Legal Technologies Devt

Int’l Rehabilitation  Council for Torture Victims

Int’l Coalition Against Enforced Disappearances

Disabled People’s International

Lawyers without Borders

Avocats sans Frontieres

Anti-Slavery

Women’s Learning Partnership for Rights

Woman Kind Worldwide

Committee on the Elimination of Racial Discrimination

Committee on the Elimination discrimination against Women

Committee against Torture

Committee on the Rights of Child

Human Rights Committee

International Labour Organization

Committee to Protect Journalists

Reporters Without Borders

Swedish Refugee Advice Center
Lawyers for Human Rights

Tahirih Justice

Civil Rights Defenders

 

 

Inbjudan till medverkan i ett rättsnätverk mot diskriminering

[10 juni 2013]

För den som har drabbats av diskriminering och rättighetskränkningar i Sverige finns små möjligheter att få upprättelse. Diskriminerings-
ombudsmannen (DO) driver få av de ärenden som anmäls. DO har klargjort att DO riktar in sig på att driva praxisbildande ärenden. Utöver fackliga organisationer driver mycket få andra aktörer rättsprocesser gällande diskriminerings- och rättighetsfrågor. Det innebär att de flesta som blir diskriminerade idag inte kan få sina ärenden prövade i domstol.