Press

 

 

 

PRESSMEDDELANDE
2013-09 26

Justitiekanslern har i beslut den 24 september konstaterat att religionsfriheten enligt artikel 9 i Europakonventionen har åsidosatts genom att de tre kvinnorna som bar niqab blev nekade tillträde till offentlig häktningsförhandling vid Göteborgs tingsrätt den 28 oktober 2011.

JK kom även fram till att diskrimineringslagen inte var tillämplig och att de tre kvinnorna fick anses kompenserade genom beslutet från JK, något skadestånd utgick därför inte till de tre kvinnorna.

Se JK:s beslut i fulltext:

http://www.jk.se/Beslut/Skadestandsarenden/2045-13-40.aspx

ordförande Stellan Gärde – tel 070 699 40 49 - är ombud i fallet.

 

 

 

Styrelsens ledamöter och sekretariat 2011

Ordförande - Stellan Gärde

Jurist - Winluck Wahiu

Advokat - Jonas Wiberg

Utvecklingsbistånds Manager - Alex Garcia

Legal Researcher - Ekaterina Vytnova

Jurist - Selma Oliver

Legal Researcher - Peter Varga

Legal Researcher - Guillermo Velasco Barajas

 

Sekretariat, Legal Researchers: Herza Saleh & Hulda Fahmi

 

 

 

 

 
 

Nyheter

Bidrag till TALERÄTTSFONDEN

[18 juni 2010]

TALERÄTTSFONDEN

behöver ditt stöd -

Skicka bidrag till konto:

Bankgiro: 5224-2146

Swish: 1231988435

Du kan även donera via PayPal

 

Människorättsnyheter - länkar för dig

[23 oktober 2015]

UN Human Rights

Amnesty International

Human Rights Watch

European court of Human Rights - news

EU Court of Justice- news

International Bar Association

International Commission of Jurists

International Criminal Court

International Court of Justice

Foundation for Legal Technologies Devt

Int’l Rehabilitation  Council for Torture Victims

Int’l Coalition Against Enforced Disappearances

Disabled People’s International

Lawyers without Borders

Avocats sans Frontieres

Anti-Slavery

Women’s Learning Partnership for Rights

Woman Kind Worldwide

Committee on the Elimination of Racial Discrimination

Committee on the Elimination discrimination against Women

Committee against Torture

Committee on the Rights of Child

Human Rights Committee

International Labour Organization

Committee to Protect Journalists

Reporters Without Borders

Swedish Refugee Advice Center
Lawyers for Human Rights

Tahirih Justice

Civil Rights Defenders

 

 

Inbjudan till medverkan i ett rättsnätverk mot diskriminering

[10 juni 2013]

För den som har drabbats av diskriminering och rättighetskränkningar i Sverige finns små möjligheter att få upprättelse. Diskriminerings-
ombudsmannen (DO) driver få av de ärenden som anmäls. DO har klargjort att DO riktar in sig på att driva praxisbildande ärenden. Utöver fackliga organisationer driver mycket få andra aktörer rättsprocesser gällande diskriminerings- och rättighetsfrågor. Det innebär att de flesta som blir diskriminerade idag inte kan få sina ärenden prövade i domstol.